گروه صنعتی سبا سیم به جهت شناسایی کمبود ها در تامین مواد اولیه تولید کنندگان اتصالات الکتروفیوژن که در حوزه صنعت آب وگاز کشور فعالیت دارند و در جهت جلوگیری از خروج ارز و رفع مشکلات تولید،اقدام به تولید سیم های بر مبنای پایه مس با فرمول اختصاصی جهت تامین و استفاده تولیدکنندگان این حوزه نموده است.
از جمله دیگر کاربرد های سیم های بدون لاک استفاده در حوزه صنایع دستی کشور می باشد که برای تولید آثار هنری بکار میرود.

سیم بدون لاک
سیم بدون لاک
سیم بدون لاک